Odpowiedzialność właściciela kamienicy i innych nieruchomości

Wydawać by się mogło, że właściciel ma prawo zrobić ze swoją własnością wszystko co mu się podoba. Dotyczy to również właścicieli nieruchomości. W rzeczywistości  sprawa wygląda nieco inaczej. Właściciel kamienicy, podobnie jak i domu jednorodzinnego wcale nie ma pełnej swobody, ponieważ ciążą na nim określone w prawie zobowiązania. Zgodnie z prawem, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie jej we właściwym stanie technicznym. I to bez względu na to, czy jest ona użytkowana czy też nie. Prawo budowlane przewiduje odpowiedzialność karną za niespełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkowania obiektu budowlanego niezgodnie z przepisami lub niezapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowania. Wszelkie zaniedbania mogą grozić grzywną w wysokości od 100 do nawet 360 stawek dziennych, czyli co najmniej kilkaset złotych i więcej. Niedopełnienie tych obowiązków może również skutkować pozbawieniem wolności czy nawet rozbiórką zaniedbanego obiektu. Warto bowiem podkreślić, że przedstawiciele nadzoru budowlanego mają prawo wejść na prywatną posesję, a nawet do prywatnego domu i skontrolować ich stan techniczny. Nieruchomość musi być użytkowana zgodnie z projektem technicznym i architektonicznym.

street-1616796_1280

W gestii właściciela nieruchomości leżą regularne przeglądy i konserwacje instalacji, które są ściśle określone przepisami prawa. Co roku należy więc sprawdzać stan kominów, właściciel musi dbać o to, żeby wszystkie były drożne i nie zagrażały mieszkańcom. Co pięć lat muszą być wykonane ogólne kontrole budynku. Oprócz instalacji elektrycznych i odgromowych sprawdzona musi być także estetyka obiektu i jego otoczenia. Kontrola powinna również obejmować konstrukcję budynku czy jego elewację. Nie inaczej jest z remontami zarówno samych lokali, jak też klatki schodowej, elewacji, a nawet elementów małej architektury (trzepak, huśtawka itp.), które znajdują się na podwórzu. W sytuacji, gdy któryś z tych obiektów przewróci się, odpadnie, spowoduje zagrożenie zdrowia lub życia i będzie to wynikiem złego stanu technicznego, właściciel nieruchomości poniesie za to konsekwencje.

Duże nieruchomości prywatne często powierzane są w ręce zarządców nieruchomości, jednakże odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania i tak spoczywa na właścicielu nieruchomości. W tym miejscu warto podkreślić, że zatrudniając zarządcę lub administratora należy czuwać nad wykonywaną przez nich pracą.

Pamiętajmy, że nie odśnieżony czy oblodzony chodnik przed budynkiem, zwisające sople z gzymsów czy zalegający na dachu śnieg również się w te kryteria wpisują.

Właściciel nieruchomości ma prawo do dysponowania nieruchomością wg. własnego uznania, pod warunkiem, że nie zagraża to w żaden sposób innym.

Pozdrawiamy, Admireo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *