QMS System vs. TQM: Porównanie Systemów Zarządzania Jakością

W dzisiejszym biznesowym świecie jakość jest kluczowym elementem sukcesu. Zarówno Quality Management System (QMS) jak i podejście Total Quality Management (TQM) są narzędziami, które pomagają firmom osiągnąć doskonałość w zakresie jakości. W tym artykule dokonamy szczegółowego porównania tych dwóch podejść w kontekście doskonalenia jakości i efektywności organizacji.

Quality Management System (QMS) – Definicja i Cele

Quality Management System (QMS) to kompleksowy system zarządzania jakością, który koncentruje się na ustalaniu standardów jakości, kontrolowaniu procesów produkcyjnych lub usługowych oraz ciągłym doskonaleniu. Celem QMS jest zapewnienie jakości produktów lub usług i zaspokojenie potrzeb klientów. System QMS opiera się na międzynarodowych normach jakości, takich jak ISO 9001, i ma na celu zminimalizowanie błędów, ograniczenie ryzyka oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Total Quality Management (TQM) – Definicja i Cele

Total Quality Management (TQM), czyli całkowite zarządzanie jakością, to podejście zarządzania, które skupia się na zaangażowaniu wszystkich pracowników w doskonalenie jakości. TQM zakłada, że jakość nie jest jedynie zadaniem działu kontroli jakości, ale obowiązkiem każdego pracownika w organizacji. Głównym celem TQM jest osiągnięcie doskonałości w jakości poprzez ciągłe doskonalenie procesów, eliminację błędów oraz zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach hierarchii.

Porównanie QMS i TQM

 1. Zakres
 • QMS: QMS jest zazwyczaj bardziej scentralizowany i opiera się na określonych standardach jakości. Koncentruje się na ustalaniu i monitorowaniu procedur i wytycznych dotyczących jakości.
 • TQM: TQM jest bardziej zdecentralizowany i ma na celu zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie jakości. Skupia się na kulturze organizacyjnej i zaufaniu.
 1. Zaangażowanie pracowników
 • QMS: W QMS zaangażowanie pracowników jest istotne, ale jest bardziej ukierunkowane na realizację ustalonych procedur i standardów.
 • TQM: TQM kładzie duży nacisk na zaangażowanie i motywację pracowników na wszystkich poziomach organizacji. To pracownicy są głównymi uczestnikami procesu doskonalenia jakości.
 1. Standardy i normy
 • QMS: QMS opiera się na międzynarodowych standardach jakości, takich jak ISO 9001. Jest bardziej związany z konkret nymi wytycznymi dotyczącymi jakości.
 • TQM: TQM nie jest oparte na konkretnych standardach, ale skupia się na ciągłym doskonaleniu jakości bez ściśle określonych wytycznych.
 1. Procesy i procedury
 • QMS: QMS stawia duży nacisk na kontrolę procesów i procedur, co może czasem prowadzić do biurokratyzacji.
 • TQM: TQM skupia się na elastyczności i ciągłym doskonaleniu, co może prowadzić do większej innowacyjności i szybszych reakcji na zmiany.

Zalety i Wady QMS i TQM

Quality Management System (QMS)

Zalety:

 • Precyzyjne wytyczne dotyczące jakości.
 • Skoncentrowane na kontroli jakości.
 • Wspiera zgodność z międzynarodowymi standardami.

Wady:

 • Mniej elastyczne wobec zmian.
 • Może generować nadmierną biurokrację.

Total Quality Management (TQM)

Zalety:

 • Angażuje wszystkich pracowników.
 • Wspiera kulturę ciągłego doskonalenia.
 • Elastyczne wobec zmian i innowacyjne.

Wady:

 • Brak precyzyjnych wytycznych dotyczących jakości.
 • Wymaga silnej kultury organizacyjnej.

 

Oba podejścia, QMS i TQM, mają swoje miejsce i znaczenie w doskonaleniu jakości. Wybór między nimi zależy od specyfiki organizacji i jej kultury. Firmy, które pragną bardziej scentralizowanego i kontrolującego podejścia, mogą preferować QMS, podczas gdy te, które promują zaangażowanie pracowników i elastyczność, mogą znaleźć w TQM skuteczne narzędzie do osiągnięcia doskonałości jakości. W ostatecznym rozrachunku, celem zarówno QMS, jak i TQM, jest dostarczanie klientom produktów i usług najwyższej jakości, co przekłada się na sukces organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.